پیکاپ ویزا کانادا یا پیکاپ پاسپورت

زمانی که ویزای شما توسط کنسولگری کانادا تایید شود، یک ایمیل تایید درخواست برایتان ارسال می‌شود. در این زمان برای ارسال پاسپورت به سفارت و برگرداندن آن با ویزا، به خاطر هزینه‌هایی که رفت و برگشت به این سفر برایتان دارد، مدارک را به نماینده قانونی خود می‌دهید.

ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به همراه ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت یا پیکاپ ویزا می‌گویند.

خدمات پیکاپ ویزا برای کشورهایی انجام می شود که در حال حاضر خدمات کنسولی خود را برای شهروندان ایرانی در ایران متوقف کرده اند. این کشورها شامل امریکا، کانادا، انگلستان، آلبانی و لیتوانی می شود. 

مدارک پیکاپ ویزای کانادا از ترکیه

با توجه به نوع ویزای کانادا(ویزای مهاجرتی و غیر مهاجرتی) مدارک موردنیاز پیکاپ ویزای کانادا دارای تفاوت‌هایی به شرح زیر است:

ویزای مهاجرتی:

  • پاسپورت معتبر و دارای امضا
  • پرینت ایمیل سفارت
  • تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (شامل نام کوچک متقاضی، قد، رنگ چشم، ایمیل، آدرس و شماره تلفن)
  • دو قطعه عکس ۵*5 (که یک قطعه از آن مهر محل عکاسی را داشته باشد)
  • فرم وکالت

ویزای غیر مهاجرتی:

  • پرینت ایمیل سفارت
  • پاسپورت معتبر و دارای امضا
  • فرم وکالت

پیکاپ ویزا یا پیکاپ پاسپورت چه مدت طول می‌کشد؟

بعد از ارسال ایمیل تایید ویزا، تا 30 روز فرصت دارید نسبت به پیکاپ ویزا اقدام کنید. اگر این بازه بگذرد، درخواست شما ریجکت می‌شود. با توجه به اینکه کدام کشور را برای پیکاپ ویزا کانادا انتخاب می‌کنید، فرایند پیکاپ ویزا حداقل دو هفته زمان میبرد.

برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.

 05137610060